Hero on the road campaign

Hero on the road campaign

มาร่วมเป็น ‪#‎HeroOnTheRoad‬ ด้วยกันนะคะ Let’s be “Hero on the Road” ร่วมใจ ‪#‎ให้ทางรถกู้ชีพ‬ ‪#‎ให้ทางรถฉุกเฉิน‬ สร้างจิตสำนึกที่ดีในสังคมไทยกันค่ะ มาร่วมเป็น...